วิสัยทัศน์/พันธิจ
Posted: admin Date: 2013-10-15 15:18:21
IP: 113.53.58.109
 

          วิสัยทัศน์

          เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เน้นหลักธรรมาภิบาล
          นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 บริหารการเงินให้เกิดภาวะสมดุลและจัดบริการทางการเงินให้ตรงกับความต้องการควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงินของสมาชิก

พันธกิจที่ 2 พัฒนาการจัดองค์กร และระบบการบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและมาตรฐานการให้บริการด้วยจิตบริการ

พันธกิจที่ 3 จัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างพอเพียง

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์เพื่อรองรับการพัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงานสหกรณ์และการให้บริการกับสมาชิก

พันธกิจที่ 5 พัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการงานสหกรณ์โดยยึดอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์เป็นสำคัญ โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิต

พันธกิจที่ 6 ร่วมภาคีเครือข่ายการบริหารสหกรณ์กับองค์กรต่าง ๆ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในขบวนการสหกรณ์ให้เอื้อประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์

          หลักการสหกรณ์ 7 ประการ

          หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
          หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
          หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
          หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence )
          หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
          หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
   
   
 
 

NIKE KOBE 11 EBAY ADIDAS NEO DAILY MONO TENNIS ADIDAS TUBULAR MOC ADIDAS ZX 400 SPZL SHOES FAMOUS FOOTWEAR NIKE AIR HUARACHE ADIDAS NMD R2 ADIDAS STAN SMITH SHOES ADIDAS NMD PHARELL WILLIAMS HUMAN RACE AIR JORDAN 11 ADIDAS ORIGINALS STAN SMITH BOYS' TODDLER ORIGINAL ADIDAS SUPERSTAR NIKE AIR MAX 90 PRM NIKE AIR HUARACHE V ADIDAS ZX 850 K ADIDAS STAN SMITH HERREN ADIDAS ULTRA BOOST 3 ADIDAS YEEZY BOOST 750 CURRY 1 ADIDAS CLIMACOOL BOAT SLEEK Black Skechers D'Lites Sneakers