กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายธุรการ ต่อ 210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
  มือถือ 093-5791100
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 062-2436198
ฝ่ายนิติการ ต่อ 302
  มือถือ 081-8980004 , 081-9596120
งานฌาปนกิจฯ ต่อ 209
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail : sk_coper@yahoo.com

 

 
 
วันนี้: 22 คน
ทั้งหมด: 1013093 คน
 
 

 
 รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โดย: admin วันที่:2020-08-07 09:22:10
 รอบประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ครั้งที่ 15)
โดย: admin วันที่:2020-07-30 11:17:56
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: สมาคมฌาปนกิจฯ วันที่:2020-07-30 10:26:03
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: สมาคมฌาปนกิจฯ วันที่:2020-07-30 10:25:41
 รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ขอเสนอโครงการ DMM for Hero
โดย: admin วันที่:2020-07-24 10:09:46
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนสิงหาคม2563
โดย: สมาคมฌาปนกิจฯ วันที่:2020-07-23 15:45:55
 รอบประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ครั้งที่ 14)
โดย: admin วันที่:2020-07-14 15:25:58
 ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
โดย: admin วันที่:2020-07-14 10:38:45
 รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
โดย: admin วันที่:2020-07-07 15:03:32
 รอบประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ครั้งที่ 13)
โดย: admin วันที่:2020-06-26 11:37:57
 

   
04822  สอบถามการกู้  (0/80) ครูชายแดน 10 ส.ค. 2563
04821  ขอสอบถามการกู้  (1/145) ครูชายแดน 09 ส.ค. 2563
04820  เปิดบัญชีเงินฝาก  (2/68) ครูข้าว 06 ส.ค. 2563
04819  กรุงไทย  (1/81) 06 ส.ค. 2563
04818  ส่งเงินต้น  (1/58) 06 ส.ค. 2563
04817  ผู้ค้ำ  (1/61) D 05 ส.ค. 2563
04816  เปลี่ยนสัญญาเงินกู้  (1/65) ครู 05 ส.ค. 2563
04815  กู้รวมหนี้  (1/124) คุณครู 04 ส.ค. 2563
04814  เปลี่ยนจากกู้พิเศษมาเป็นกู้สามัญ  (1/121) ครูผู้สอน 02 ส.ค. 2563
04813  กู้สามัญ  (1/108) A 01 ส.ค. 2563
   
 

 
 
   
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาแก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
 
   
 
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก สมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลา
 
   
 
โครงการตอบแทนสังคม ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 
   
 
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 
   
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาแก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
 
   
 
ภาพประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
 
   
 
ภาพประกอบโครงการสร้างขวัญกำลังใจให้สมาชิกเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก พบสมาชิกเครือข่ายสำนักน้ำข้ามทุ่ง
 
   
 
โครงการตอบแทนสังคม กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
 

 

 • นายมานพ ทองแดง

  ประธานกรรมการ

 • นายชาตรี หอมจันทร์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายสมเพียร ดวงสุวรรณ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายนิคม แก้วมณี

  กรรมการและเหรัญญิก

 • ผศ.เรวัตร เจยาคม

  กรรมการและเลขานุการ

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
     เรียนท่านสมาชิก สหกรณ์จะอัพเดทระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกทุกวันทำการ
     กรณีสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์ สามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้ในวันทำการถัดไปตั้งแต่เวลา 10.30 น.

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
   
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     
ฉุกเฉิน, ฉุกเฉินเงินปันผลแก่สมาชิก
เงินกู้สามัญ
กู้พิเศษที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น
กู้พิเศษเงินฝากค้ำประกัน
กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
กู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
6.00
6.00
5.50
5.25
5.50
6.00

 

 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.00
สหทวีสิน 3.50
     เงินฝากประจำ
ครบ 12 เดือน 3.50
ครบ 24 เดือน 3.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.25
ฝาก     100,000 -    299,999 2.25
ฝาก     300,000 -    599,999 2.50
ฝาก     600,000 -    999,999 3.00
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.25
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 3.50

 

 
 

 


   
 
Apycom jQuery Menus
ADIDAS CLIMACOOL BOAT BREEZE ADIDAS STAN SMITH PRIMEKNIT Nike Air Max 90 OG AIR JORDAN 4 CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR CLASSIC UNDER ARMOUR CURRY 2 AIR JORDAN 4 NIKE ROSHE RUN 1 NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE F?RFI ADIDAS ORIGINALS ZX 750 NIKE AIR MAX NIKE AIR HUARACHE ULTRA AIR JORDAN 6 FR ADIDAS ULTRA BOOST WOOL NIKE HUARACHE ULTRA BREATHE Adidas Tubular Nova Femme Reebok x Garbstore Instapump Fury NIKE AIR MAX 90 CAMO AIR FORCE 1 LOW PREMIUM CIP?K ASICS GT-2000 4 DAMEN LAUFSCHUHE