กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายธุรการ ต่อ 210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
  มือถือ 093-5791100
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 062-2436198
ฝ่ายนิติการ ต่อ 302
  มือถือ 081-8980004
งานฌาปนกิจฯ ต่อ 209
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail : sk_coper@yahoo.com

 

 
 
วันนี้: 3 คน
ทั้งหมด: 806099 คน
 
 

 
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่องสอบราคาจ้างงานรื้อและติดตั้งแผ่นหลังคาอะคริลิคชนิดโปร่งแสง
โดย: admin วันที่:2019-10-11 08:00:48
 รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
โดย: admin วันที่:2019-10-08 08:16:17
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมาชิกสมทบแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)
โดย: admin วันที่:2019-10-03 08:45:53
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนตุลาคม 2562
โดย: Khemjira วันที่:2019-09-25 12:22:04
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ อายุ 41 ถึง 65 ปี
โดย: Khemjira วันที่:2019-09-24 09:15:39
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฯ
โดย: Khemjira วันที่:2019-09-13 13:35:54
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: Khemjira วันที่:2019-09-13 13:33:33
 รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-09-05 09:50:54
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลแก่สมาชิก
โดย: admin วันที่:2019-08-29 15:16:53
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนกันยายน 2562
โดย: Khemjira วันที่:2019-08-26 10:47:21
 

   
04315  การกู้สามัญ  (0/35) ครูมัธยม 22 ต.ค. 2562
04314  ทุนเรือนหุ้นคืออะไรมีผลกับสมาชิกอย่างไรบ้่าง ขอคำอธิบาย...  (0/44) ครูไทย 22 ต.ค. 2562
04313  กู้หุ้น  (0/52) ครูเอกชน 21 ต.ค. 2562
04312  สอบถาม  (0/42) บ่าว 21 ต.ค. 2562
04311  การปรับโครงสร้างหนี้  (0/101) ครูสะเดา 20 ต.ค. 2562
04310  สอบถาม  (0/50) จันจิ 20 ต.ค. 2562
04309  กู้ปันผล  (0/88) ครู 18 ต.ค. 2562
04308  กู้หุ้น  (0/98) ครูใต้ 18 ต.ค. 2562
04307  กู้ฉุกเฉิน  (1/145) ฐานวีร์ 17 ต.ค. 2562
04306  ขอคำแนะนำ  (1/197) ความหวังของครู 17 ต.ค. 2562
   
 

 
 
   
 
ภาพประกอบโครงการสร้างขวัญกำลังใจให้สมาชิกเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก พบสมาชิกเครือข่ายสำนักน้ำข้ามทุ่ง
 
   
 
โครงการตอบแทนสังคม กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
 
   
 
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก พบสมาชิกเครือข่ายอำเภอสะเดา
 
   
 
โครงการบริจาคหีบปรับอากาศ (โลงเย็น) เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ
 
   
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาแก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
 
   
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาแก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
 
   
 
โครงการตอบแทนสังคม บริจาคของใช้ให้บ้านพักคนชรา
 
   
 
โครงการตอบแทนสังคม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
 
   
 
โครงการตอบแทนสังคม โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
 

 

 • นายมานพ ทองแดง

  ประธานกรรมการ

 • นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ

  รองประธานกรรมการคนที่ 1

 • นายวินัย กาญจนันท์

  รองประธานกรรมการคนที่ 2

 • นายทนงพร ช่อวิเชียร

  เลขานุการ

 • นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล

  เหรัญญิก

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
     เรียนท่านสมาชิก สหกรณ์จะอัพเดทระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกทุกวันทำการ
     กรณีสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์ สามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้ในวันทำการถัดไปตั้งแต่เวลา 10.30 น.

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
   
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     
ฉุกเฉิน, ฉุกเฉินเงินปันผลแก่สมาชิก
เงินกู้สามัญ
กู้พิเศษที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น
กู้พิเศษเงินฝากค้ำประกัน
กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
กู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
6.00
6.00
5.50
5.25
5.50
6.00

 

 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.00
สหทวีสิน 3.50
     เงินฝากประจำ
ครบ 12 เดือน 3.50
ครบ 24 เดือน 3.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.25
ฝาก     100,000 -    299,999 2.25
ฝาก     300,000 -    599,999 2.50
ฝาก     600,000 -    999,999 3.00
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.25
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 3.50

 

 
 

 


   
 
Apycom jQuery Menus
ADIDAS CLIMACOOL BOAT BREEZE ADIDAS STAN SMITH PRIMEKNIT Nike Air Max 90 OG AIR JORDAN 4 CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR CLASSIC UNDER ARMOUR CURRY 2 AIR JORDAN 4 NIKE ROSHE RUN 1 NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE F?RFI ADIDAS ORIGINALS ZX 750 NIKE AIR MAX NIKE AIR HUARACHE ULTRA AIR JORDAN 6 FR ADIDAS ULTRA BOOST WOOL NIKE HUARACHE ULTRA BREATHE Adidas Tubular Nova Femme Reebok x Garbstore Instapump Fury NIKE AIR MAX 90 CAMO AIR FORCE 1 LOW PREMIUM CIP?K ASICS GT-2000 4 DAMEN LAUFSCHUHE