กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายธุรการ ต่อ 210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
  มือถือ 093-5791100
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 062-2436198
ฝ่ายนิติการ ต่อ 302
  มือถือ 081-8980004 , 081-9596120
งานฌาปนกิจฯ ต่อ 209
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail : sk_coper@yahoo.com

 

 
 
วันนี้: 17 คน
ทั้งหมด: 1062385 คน
 
 

 
 รอบประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 22)
โดย: admin วันที่:2020-10-15 10:51:20
 รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ 2563
โดย: admin วันที่:2020-10-09 11:14:08
 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
โดย: admin วันที่:2020-10-08 16:22:08
 รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โดย: admin วันที่:2020-10-08 10:02:53
 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
โดย: admin วันที่:2020-10-06 09:56:14
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: สมาคมฌาปนกิจฯ วันที่:2020-09-30 15:40:12
 รอบประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 21)
โดย: admin วันที่:2020-09-25 14:28:58
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: สมาคมฌาปนกิจฯ วันที่:2020-09-24 11:17:21
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนตุลาคม 2563
โดย: สมาคมฌาปนกิจฯ วันที่:2020-09-24 11:13:18
 รอบประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกันยายน 2563 (ครั้งที่ 20)
โดย: admin วันที่:2020-09-14 13:26:07
 

   
04946  กู้หุ้น  (0/11) 26 ต.ค. 2563
04945    (0/3) 26 ต.ค. 2563
04944    (0/2) 26 ต.ค. 2563
04943  วันเสาร์ที่25ต.คเปิดทำการมั๊ยคะ  (1/52) 24 ต.ค. 2563
04942  กู้หุ้น  (1/157) members 19 ต.ค. 2563
04941  การกู้  (0/104) อนิษรา 19 ต.ค. 2563
04940  สอบถาม  (1/88) ครู 19 ต.ค. 2563
04939  หาคู่ค้ำประกัน  (1/90) be 18 ต.ค. 2563
04938  การฝากเงินออมทรัพย์  (1/97) Ben 17 ต.ค. 2563
04937  ฝากเงินหุ้นเพิ่ม  (1/182) สชาสิริ ศรีคงอยู่ 14 ต.ค. 2563
   
 

 
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
 
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม
 
   
 
โครงการสุขใจครูไทยหลังวัยเกษียณ วันที่ 3 ตุลาคม 2563
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายอำเภอสทิงพระ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายอำเภอสะเดา ณ โรงแรม MBI ด่านนอก
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่าย ทศภูมิ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกชมรมผู้บริหาร โรงเรียนภาครัฐ ณ โรงแรมไดมอนท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายสถานศึกษาบางกล่ำพัฒนา วันที่ 19 กันยายน 2563
 

 

 • นายมานพ ทองแดง

  ประธานกรรมการ

 • นายชาตรี หอมจันทร์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายสมเพียร ดวงสุวรรณ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายนิคม แก้วมณี

  กรรมการและเหรัญญิก

 • ผศ.เรวัตร เจยาคม

  กรรมการและเลขานุการ

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
     เรียนท่านสมาชิก สหกรณ์จะอัพเดทระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกทุกวันทำการ
     กรณีสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์ สามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้ในวันทำการถัดไปตั้งแต่เวลา 10.30 น.

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
   
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     
ฉุกเฉิน, ฉุกเฉินเงินปันผลแก่สมาชิก
เงินกู้สามัญ
กู้พิเศษที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น
กู้พิเศษเงินฝากค้ำประกัน
กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
กู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
6.00
6.00
5.50
5.25
5.50
6.00

 

 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.00
สหทวีสิน 3.50
     เงินฝากประจำ
ครบ 12 เดือน 3.50
ครบ 24 เดือน 3.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.25
ฝาก     100,000 -    299,999 2.25
ฝาก     300,000 -    599,999 2.50
ฝาก     600,000 -    999,999 3.00
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.25
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 3.50

 

 
 

 


   
 
Apycom jQuery Menus